بازدید میدانی شورای شهر قشم از اقدامات نوروزی شهرداری
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
به همت شورای شهر قشم محقق شد: ایجاد عزم استانی برای گره گشایی از مشکل صیادان قشمی
۱۱ فروردین ۱۴۰۲