«آموزش» مهمترین رکن پیشرفت شهر قشم است
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
شهرداری قشم سال آینده چابک‌تر می‌شود
۲۸ اسفند ۱۴۰۱