کمیسیون عمران شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد
۱۴ دی ۱۴۰۱
افزایش بهای بلیط شناورها منجر به اعتراض شدید مردم شده است
۱۴ دی ۱۴۰۱