اعلام رضایت رئیس شورای شهر قشم از عملکرد شهرداری؛ مسیر خدمت را با اقتدار ادامه دهید
۳ دی ۱۴۰۱
کمیسیون عمران شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد
۳ دی ۱۴۰۱