رشد ۱۹۱ درصدی بودجه شهرداری قشم با استقرار شورای ششم
۲۶ آذر ۱۴۰۱
شورای شهر متعهد به قولهای داده شده/ساخت پارک بانوان شهر قشم تصویب شد
۲۶ آذر ۱۴۰۱