با حمایت شهرداری و شورای شهر قشم؛🔴 کتاب «چگونه با همسرم گفتگو کنم» رونمایی شد
۲۹ آبان ۱۴۰۱
کمیسیون بازار شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد
۲۹ آبان ۱۴۰۱