ورزشکاران شهرداری قشم تقدیر شدند
۶ آبان ۱۴۰۱
قشم میزبان شهرداران و روسای شورای‌های شهر هرمزگان
۶ آبان ۱۴۰۱