بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر قشم از روند احداث پایانه مسافربری
۲ آبان ۱۴۰۱
ورزشکاران شهرداری قشم تقدیر شدند
۲ آبان ۱۴۰۱