شهیدان رجایی و باهنر الگوی نوین مدیریت اسلامی اند
۹ شهریور ۱۴۰۱
کمبود سالن مناسب مهمترین مانع رشد تیم‌های فوتبال قشم است
۹ شهریور ۱۴۰۱