موفقیت شورای شهر در گرو بهره‌گیری از خرد جمعی است
۳۰ تیر ۱۴۰۱
مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ
۳۰ تیر ۱۴۰۱