رایزنی شورای شهر قشم با جمعی از جامعه دانشگاهی برای کار علمی در حوزه اعتیادزدایی از جامعه
۲۸ خرداد ۱۴۰۱
موفقیت شورای شهر در گرو بهره‌گیری از خرد جمعی است
۲۸ خرداد ۱۴۰۱