انتقاد امام جمعه از اجرای ناقص آزادسازی سواحل/ سواحل قفل شده قشم حیاط خلوت چه کسانی است؟
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
با حمایت شورا و شهرداری قشم: تیم دخانیات بر بام فوتسال قشم ایستاد
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱