تعامل دوجانبه شورا، شهرداری و سازمان منطقه آزاد قشم برای تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی به مردم
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
چمن مصنوعی زمین ورزشگاه شهید حسین بازماندگان بهسازی می‌شود
۲۰ اسفند ۱۴۰۰