علی ناصری شهردار محله کووئی شد
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
«سعیدی‌قشمی» شهردار محله مسجد میرهاشم شد
۲۷ بهمن ۱۴۰۰