اسامی شهردار و شورایاران محله ملاموسی
۴ بهمن ۱۴۰۰
محمد رحیمی قشمی شهردار محله توحید شد
۴ بهمن ۱۴۰۰