پیام شهردار و اعضای شورای شهر قشم به مناسبت حماسه ۹ دی
۱۴ دی ۱۴۰۰
فقدان ورزشگاه در قشم دردآور است/معطلی سه ساله بیش از ۳۰ درخواست مزرعه پرورش میگو با کارشکنی اداره کل شیلات هرمزگان
۱۴ دی ۱۴۰۰