پیام تقدیر تشکر شورای شهر از فرماندار سابق
۹ دی ۱۴۰۰
پیام تشکر رییس شورای شهر از کارگران و عوامل دخیل در کنترل سیلاب اخیر
۹ دی ۱۴۰۰