جانمایی پارکینگ اتوبوسهای مسافربری
۳ دی ۱۴۰۰
پیام شهردار و اعضای شورای شهر قشم به مناسبت حماسه ۹ دی
۳ دی ۱۴۰۰