مدیریت بافت قدیم شهر به شهرداری قشم واگذار شد
۱۵ آذر ۱۴۰۰
اتحادیه اصناف برای فعالان اقتصادی قشم تشکیل می شود
۱۵ آذر ۱۴۰۰