مجلس شورای اسلامی بررسی طرح تعارض منافع را کلید زد
۲۵ آبان ۱۴۰۰
هدف خدمت به مردم است باید در جهت رفاه شهروندان تلاش شود
۲۵ آبان ۱۴۰۰