دیدار چهره به چهره اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری قشم با کسبه و بازاریان
۱۳ شهریور ۱۴۰۰
بیستمین شهردار قشم معرفی شد
۱۳ شهریور ۱۴۰۰