تسلیت اعضای شورا به مناسبت روز عاشورا
۷ شهریور ۱۴۰۰