سومین جلسه شورای اسلامی شهر قشم برگزار شد
۷ شهریور ۱۴۰۰
بازدید اعضای شورای اسلامی شهرقشم از سطح محلات
۷ شهریور ۱۴۰۰