تبریک تلفنی رئیس شورای اسلامی شهرقشم به پزشکان
۷ شهریور ۱۴۰۰
دیدار چهره به چهره اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری قشم با کسبه و بازاریان
۷ شهریور ۱۴۰۰