دکتر احمد شب تاریانی

دکتر احمد شب تاریانی نائب رییس شورای اسلامی شهر قشم

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی
فرمانده پایگاه مقاومت شهدا به مدت ۷ سال
عضویت پایگاه مقاومت شهدا از سال ۱۳۷۸ تا کنون در مناصب و سلسله مراتب مختلف
عضو شورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان عج و همچنین گردان عاشورا
عضو هیات امناء هیئت علی اصغر علیه السلام
کتابدار کتابخانه مسجد صاحب الزمان (عج)
معاونت سپرده و خدمات بانک ملت شعبه ممتاز مرکزی قشم
خزانه دار شورای اسلامی شهر قشم
مسئول کمیسیون اقتصادی (برنامه، بودجه و سرمایه گذاری)
نائب رئیس کمیسیون حقوقی شورا
مدرس موسسه آموزش عالی منطقه آزاد قشم
عضو هیئت حل اختلاف امور مالیات در اداره دارایی شهرستان قشم
معاون انجمن اولیا مدرسه شجره طیبه ندسا
عضو شورای اسلامی شهر قشم
مشاور فرهنگی مسجد صاحب الزمان (عج)
مسوول واحد فرهنگی و جوانان ستاد نماز جمعه قشم
کسب مقام های ممتاز قرآن شهرستان قشم