۱۸ فروردین ۱۴۰۱

جایگاه پارلمان محلی باید در روز شوراها تجلی یابد

رئیس شورای اسلامی شهر قشم گفت: روز شوراها فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش پارلمان‌های محلی است که در این روز باید جایگاه واقعی شوراهای اسلامی تجلی […]