آموزش و پرورش قشم سال گذشته رتبه نخست هرمزگان را کسب کرد
۹ آذر ۱۴۰۲
با حضور ۲ عضو از شورای شهر قشم؛سفر آموزشی منتخبین شوراهای هرمزگان به گلستان در حال برگزار است
۹ آذر ۱۴۰۲