سالن تنیس شهرداری قشم میزبان استعدادهای برتر هرمزگان
۶ شهریور ۱۴۰۲
کسب رضایت شهروندان ثمره تلاش کارمندان شهرداری است
۶ شهریور ۱۴۰۲