مدرسه نورا پژوهش قشم افتتاح شد

با حضور شهردار و رئیس شورای شهر قشم؛ مدرسه غیردولتی دخترانه نورا پژوهش شهرک گلستان با حضور دکتر میرداد میردادی شهردار قشم، حج حبیب بازماندگان قشمی رئیس شورای اسلامی شهر قشم و جمعی از مسوولان افتتاح شد.